มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการครู D.A.R.E

สภ.ศรีประจันต์ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในโครงการ ครู D.A.R.E