ต้อนรับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.

 

เมื่อ 11 ก.พ.2556 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ กองบินตำรวจ มาเปิดอบรมพี่น้องชาวใต้ จ.ปัตตานี ที่มาอบรมการทำนา ตามโครงการ "ฟื้นฟูนาร้างเป็นนาข้าว" ของ นายประภัตร โพธสุธน ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ภ.จว.ศรีประจันต์ จัดข้าราชการตำรวจร่วมในการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน