ฝึกประจำสัปดาห์

 

พ.ต.อ.ไพฑูรย์  อยู่พะเนียด ผกก.สภ.ศรีประจันต์ ตรวจสอบ แนะนำ ให้นโยบายการปฏิบัติราชการ และการฝึกประจำสัปดาห์ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างระเบียบวินัย ในการรองรับการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ