สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช

Additional information