เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

  

                   สภ.ศรีประจันต์ ติดตั้งป้ายจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘