ผกก สภ.ศรีประจันต์ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาป้องกันอาชญากรรมฯ

   

ในวันที่ 19 ก.ย 2560 ผกก สภ.ศรีประจันต์พร้อมข้าราชการในสังกัดและประธาน กต.ตร.สภ.ศรีประจันต์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

หมวดหมู่รอง

Additional information